EconocleanNazwa maszyny

Econoclean

Wstępne informacje

Maszyna wysokiej jakości służąca do przeprowadzania procesu czyszczenia materiałów przygotowywanych do druku, pozwalająca tym samym na obniżkę kosztów złej jakości wykonanej pracy.

Opis

ZASTOSOWANIE
Maszyna przeznaczona jest głównie do sitodruku. Używana jest do czyszczenia poliestrów, PVC, poliwęglanów, polistyrenów, powierzchni piankowych, akrylu i innych.

PROCES CZYSZCZENIA
“Zanieczyszczony” materiał zostaje wprowadzony pod system specjalnych rolek czyszczących. Rolki polimerowe odpowiadają za zebranie zanieczyszczeń z powierzchni materiału, role adhezywne natomiast, służą do oczyszczania rolek polimerowych (patrz rys. poniżej). Role adhezywne o właściwościach czyszczących, nie pozwalają, by “zanieczyszczenia” dostały się ponownie do otoczenia. Dodatkowo, dzięki wyposażeniu w elementy antystatyczne maszyna skutecznie usuwa ładunek elektrostatyczny z przygotowywanego do druku materiału.

ZALETY
Wysoka wydajność procesu czyszczenia
Czyszczenie dwustronne materiału
Możliwość kontroli prędkości działania maszyny
Wyposażenie w element antystatyczny
Prędkość pracy do 21m/min
Możliwość przesuwu materiału w przód lub w tył
Auto Reverse
Możliwość dostawienia pasa transmisyjnego

DOSTĘPNA SZEROKOŚĆ CZYSZCZENIA
622 mm
990 mm

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Kompresor powietrza
Stojak umożliwiający łatwe przemieszczanie maszyny
Specjalnie udoskonalony system antystatyczny

WYMOGI TECHNICZNE
110 lub 220 Volt
Ciśnienie powietrza – 60 P.S.I.

© 2017 - Apla - Wszelkie prawa zastrzeżone